Tel. 085 - 877 11 96 / 06 - 81 83 62 94|info@succesfabriek.nl

Uw teams op een hoger plan.
Mensgericht en resultaatgericht.

Uw teams op een hoger plan.
Mensgericht en resultaatgericht.
2017-11-12T13:28:34+00:00

De Succesfabriek versterkt teamwork en leiderschap in organisaties, zodat teams slagvaardiger, flexibeler en succesvoller worden.

wat wij doen

Wij leiden / begeleiden:

 1. afdelingen en teams naar een nieuwe manier van werken en samenwerken
 2. teamoverstijgende veranderingsprocessen.

Binnen en tussen teams voeren wij impactvolle vernieuwingen door en helpen wij transities slagen.

taakstelling

 • performance improvement
 • implementatie nieuwe organisatiestructuur, taakstellingen en/of werkwijzen
 • op poten zetten of herstellen van teams en teamwork

rollen / posities   Naar gelang van de opdracht en de omstandigheden fungeren wij in verschillende rollen en posities:

 • als programma-managers (regisseurs van teamoverstijgende verandering)
 • als verandercoaches en -trainers (heidagen, teamdagen, teamtrajecten)
 • als direct leidinggevenden (afdeling, team(s) in verandering)

insteek   Onze rode draad is: mensen helpen een verschil te maken. Het gaat om een hechtere samenwerking en flexibeler inspelen op wat zich aandient. Wij werken vanuit dat wat er speelt, houden de focus van afdeling cq. team(s) op het doel en help blokkades uit de weg te ruimen. In de context van teamwork geven wij ruimte aan ieders individuele eigenheid.

kernthema’s   Een goed teamfunctioneren drijft op het persoonlijk aangehaakt zijn van de teamleden: aangehaakt op de eigen drijfveren én aangehaakt op het gemeenschappelijke belang van een klantgerichte samenwerking. Ondersteunende thema’s die wij al naar gelang de situatie adresseren, zijn:

 • gedeelde besluitvorming
 • vernieuwende, planmatige samenwerking
 • persoonlijk leiderschap
 • vertrouwen
 • teamdialoog
 • zingeving

ervaring  en  werkniveau

Miranda Middag en Richard Peters zijn sinds 2000 compagnons binnen De Succesfabriek. Onze achtergrond is HBO, aangevuld met post-HBO vakopleidingen. Wij hebben een jarenlange werkervaring als trainers, leidinggevenden, change facilitators / program leaders, coaches en sparring partners. Wij zijn vertrouwd met de sectoren overheid, zorg, ICT, procestechniek, zakelijke dienstverlening, banken en verzekeraars. We bewegen makkelijk tussen niveaus en vakgebieden. Onze attitude is open, includerend, verbindend en oplossingsgericht. In het einddoel zin we vasthoudend, in de weg daar naartoe flexibel. Onze leiderschapsstijl is coachend. Wij gaan constructief en mensgericht om met de verschillen die eigen zijn aan mensen. In een leidinggevende, eindverantwoordelijke rol zijn we eerlijk over wat wel en niet bij het oude kan blijven.

gereedschapskist

Van nature bezitten wij de drijfveer om mensen te engageren. Dat is onze basis. Daarnaast beheersen wij beproefde, new school–methoden voor het implementeren van veranderingen. Daarmee hebben wij een gereedschapskist aan mogelijkheden voor de ontwikkeling van teamwork en resultaten. Waar gewenst, dragen wij het gebruik van onze tools over in workshops, trainingen en kennissessies.

aanvullend gereedschap

Miranda Middag heeft tevens een jarenlange ervaring als complementair therapeut (mentaal-emotionele coaching en vitaliteitscoaching) en heeft landelijke bekendheid verworven met de door haar bedachte lachworkshops voor het bedrijfsleven. Miranda stuurt ook projecten aan rond de thema’s well-being, geluk en bezieling. Richard Peters heeft tevens een jarenlange ervaring in het bespreekbaar maken van slepende problemen, in acute conflicthantering, in het aanwakkeren van employee engagement en in het vasthouden van de grote lijn bij het doorvoeren van veranderingen.


Cases en whitepapers

Onze belangrijkste tools en methodieken hebben wij beschreven in beknopte whitepapers. Voorbeelden van de toepassing daarvan binnen teams, afdelingen en organisaties hebben wij beschreven in cases. Deze documenten zijn op aanvraag beschikbaar. De toepasselijkheid voor uw situatie en onze mogelijkheden voor maatwerk bespreken wij graag in een persoonlijk gesprek met u.